Schadecomponenten

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor pijn, ongemak en leed. De hoogte van het bedrag hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. De ernst van het letsel speelt daarbij een belangrijke rol.

Arbeidsvermogenschade

Verlies aan arbeidsvermogen (“inkomensschade”) is vaak een belangrijke schadecomponent. Wanneer het letsel blijvend is dan dient deze schadepost voor de (verre) toekomst uitgerekend te worden.

Huishoudelijke hulp

Als u door uw letsel gebruikelijke huishoudelijke arbeid niet meer kunt verrichten dan kunt u een vergoeding voor vervangende hulp claimen

Doe-het-zelf schade

Als u door uw letsel niet meer kunt klussen in huis dan kunt u hier een vergoeding voor claimen. Deze vergoeding wordt vaak vastgesteld aan de hand van een richtlijn van de Letselschaderaad.

Overige schadecomponenten

Vaak zal er sprake zijn van reiskosten, telefoonkosten e.d. Daarnaast kunnen er kosten zijn afhankelijk van de specifieke situatie van het slachtoffer. Iedere zaak is anders.

aan bureau