Waarneming

Advocatenkantoor Mr. A.P. Hovinga  externe vervanging

Mr. Hovinga wordt vervangen door mr. Van Rooijen, advocaat in Rotterdam (Karel Doormanstraat 331-32 Rotterdam).

Bij geplande afwezigheid informeert mr Hovinga vooraf mr van Rooijen zo veel mogelijk over de stand van zaken in de dossiers en overlegt vooraf met mr van Rooijen over de te verrichten werkzaamheden tijdens zijn afwezigheid. Voor zover mogelijk verstrekt mr Hovinga een schriftelijke instructie over de behandeling van de zaak tijdens zijn afwezigheid.

Bij ongeplande afwezigheid bestaat de vervanging in de eerste twee weken van afwezigheid in het bijhouden van de inkomende en uitgaande correspondentie, de externe contacten en de termijnen. Zittingen worden direct vervangen of er wordt – indien mogelijk – uitstel verzocht. Indien mr Hovinga na twee weken nog niet is teruggekeerd, wordt de behandeling van de lopende zaken – zo mogelijk in overleg tussen mr van Rooijen en mr Hovinga – zoveel mogelijk volgens de instructies volledig door mr van Rooijen overgenomen.

Externe vervanging

Bij externe vervanging draagt de betrokken advocaat er zorg voor dat alle adres-; telefoon- en emailgegevens van de vervanger bekend zijn bij het secretariaat. De betrokken advocaat informeert de vervanger over zijn eigen bereikbaarheid of die van een kantoorgenoot. Na overleg met een aanwezige advocaat verschaft de secretaresse de vervanger op diens verzoek inzage in het (elektronisch) dossier en de relevante bestanden.