Advocatenkantoor Hovinga
LetselschadeFilosofie en Werkwijze

Een letselschade mondt met een zekere regelmaat uit in een procedure. De praktijk leert helaas dat er daarbij nog steeds zaken voorkomen waarbij de standpunten zich lijken te verharden. Een juridisch geding is tijdrovend, onvoorspelbaar en kostbaar. Niet zelden kent een procedure eigenlijk alleen maar verliezers. Dit laatste is zeker het geval indien er geprocedeerd wordt vanuit de gedachte dat het proces een voortzetting is van een tot dan toe gevoerde loopgravenoorlog.

Het kan ook anders. In veel gevallen hoeft het opstarten van een procedure niet als een vervolg van de gevoerde strijd te worden gezien maar veeleer als een uitgelezen kans om, bij voorkeur samen met de tegenpartij, nogmaals, en wellicht met andere ogen, naar de zaak te kijken. Een procedure is niet zelden een signaal dat de schadeafwikkeling in brede zin niet soepel genoeg verloopt.

Addo Hovinga heeft het bovenstaande in zijn jaren als intern advocaat van een grote verzekeraar in de praktijk toegepast en het bleek vaak mogelijk om dossiers die vastgelopen leken en juridisch geŽxplodeerd waren met behulp van gerichte onderhandelingen alsnog los te trekken en partijen weer tot een werkbare relatie te brengen. Regelmatig bleek het zelfs mogelijk de zaak meteen definitief te regelen .

Het accent van de activiteiten van Addo Hovinga ligt dus niet primair bij het uitprocederen van de zaak maar voornamelijk op de beslechting van het ontstane geschil.

Schikken heeft de voorkeur boven procederen.